راه های یادگیری یک فناوری جدید در زبان برنامه نویسی و چارچوب ها


یکی از اصلی ترین چالش های برنامه نویسی یا مهندس نرم افزار ، یادگیری مداوم است. بله ، درست است ما به عنوان یک برنامه نویس یا توسعه دهنده ، ما همیشه باید هر از گاهی ، چیزهای جدید را یاد بگیریم. با تشکر از C ، Java ، Linux و SQL ، هنوز زمینه ای...