7 ویژگی برنامه موفقیت آمیز در بازاریابی محتوا


تعدادی از شرکت ها و بازرگانان هستند که برنامه های بازاریابی محتوا را با موفقیت اندک ایجاد کرده اند. چندین دلیل احتمالی وجود دارد که چرا یک کمپین بازاریابی محتوا به هدف مورد نظر نمی رسد. این می تواند به این دلیل باشد که محتوا فاقد کیفیت است ، یا از نوع اشتباه محتوا استفاده...

بازاریابی چریکی ( گوریلا مارکتینگ)


بازاریابی چریکی ( Guerilla Marketing ) چیست؟ بازاریابی چریکی یک تاکتیک بازاریابی است که در آن یک شرکت از تعامل غافلگیرانه و / یا غیر متعارف به منظور تبلیغ یک محصول یا خدمات استفاده می کند. بازاریابی چریکی متفاوت از بازاریابی سنتی است به این دلیل که اغلب به تعامل شخصی متکی است ، بودجه کمتری...