اینفلوئنسر مارکتینگ ( Influencer Marketing ) چیست؟


بازاریابی اینفلوئنسر شامل بازاریابی محصولات و خدمات به کسانی است که نسبت به چیزهایی که سایرین   خریداری می کنند، ترغیب می کند. این تأثیر بازار به طور معمول ناشی از تخصص ، محبوبیت یا شهرت یک فرد است. بازاریابی برای مخاطبان تأثیرگذار شبیه به بازاریابی در دهان است ، اما به توصیه های صریح تکیه نمی...